Lidmaatschap

Zoals u zult begrijpen vraagt onze werking de nodige financiële middelen. Onze vraag is eenvoudig : word lid van onze vzw, en draag uw steentje bij, bij het uitvoeren van deze nobele ideeën.

Van zodra u lid of sponsor bent wordt u uitgenodigd op allerlei evenementen die wij voor onze leden en sponsors organiseren.

Indien u geïnteresseerd bent, het lidgeld bedraagt 15 € per jaar.

U mag deze bijdrage storten op rekeningnummer 751-2032949-63, ten name van de vzw Studiegroep Fort Bornem, Kleine Breedstraat 4 te 9100 Sint-Niklaas onder vermelding “Lidgeld”

Voor giften vanaf 50 € is er een plaatsje op onze sponsor pagina gereserveerd.

Het SFB dankt U alvast voor de steun !!